https://www.facebook.com/Assisteo.VA

Jak efektywnie prowadzić media społecznościowe marki?


Media społecznościowe w komunikacji marketingowej marki.

Nie jest tajemnicą, że w dzisiejszych czasach największą potęgą w przekazie informacji jest Internet. Przedsiębiorstwa coraz częściej odchodzą od tradycyjnych form reklamowania swoich produktów, opierając całą swoją komunikację marketingową jedynie na działalności w mediach społecznościowych. 

Jakie szanse daje nam obecność naszej marki w mediach społecznościowych i jak dobrze ją wykorzystać?

Postępujący rozwój e-marketingu stwarza zupełnie nowe okazje zarówno dla obecnych już na rynku firm, jak i dopiero zaczynających startupów. Lepszy wizerunek przedsiębiorstwa, łatwiejsza komunikacja z odbiorcami, zwiększenie dostępu do nowych klientów, możliwość większej transparentności w swoich działaniach to tylko nieliczne z korzyści, jakie wynikają z działalności firmy w mediach społecznościowych. 

Nie wystarczy jednak samo założenie konta i dodawanie treści. Poniżej wyróżniliśmy główne elementy dobrej komunikacji przedsiębiorstwa za pośrednictwem mediów społecznościowych.

  • Spójność marki w różnych kanałach

Kiedy marka działa na różnych platformach bardzo istotne jest, aby zadbać o spójność w każdym kanale: jednolita kolorystyka, obecność ikonografik w tym samym stylu, czcionki oraz forma treści. Pozwoli to na wykreowanie jednolitego wizerunku marki, co przełoży się na łatwiejszą identyfikację marki przez odbiorców. 

  • Aktywna interakcja z odbiorcami 

Odpowiadanie na wiadomości, zapytania, komentarze, aktywne uczestnictwo w dyskusjach na profilu pomoże w skracaniu dystansu pomiędzy grupą docelową, a marką oraz uwidoczni zaangażowanie marki w swoją społeczność.

  • Systematyczność w dodawaniu treści 

Zwiększa to szanse na lepszą zapamiętywalność marki i udostępnionych treści. Marka pokazuje przez to, że nadal aktywnie działa w swoim obszarze.

  • Dostosowanie odpowiedniej platformy do pożądanej grupy docelowej 

Bardzo ważnym aspektem jest dostosowanie platformy do odbiorcy. Lepszym rozwiązaniem może okazać się prowadzenie konta marki produkującej witaminy dla seniorów na platformie Facebook niż na muzycznej aplikacji TikTok, która jest skierowana dla młodzieży.

  • Poprawność ortograficzna oraz estetyka dodawanych treści

Dbanie o poprawność językową pozwoli na jasną i przejrzystą komunikację z odbiorcami. Treści graficzne powinny być schludne, interesujące oraz wzbudzać ciekawość. 

  • Poznanie algorytmu platformy

Znajomość algorytmów platformy, na której działa marka, pozwoli na odpowiednie dopasowanie swoich treści tak, aby docierały one do jak największej liczby odbiorców. 

 

Media społecznościowe mogą okazać się bardzo istotnym oraz pomocnym aspektem w dobrym kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, jednakże należy mieć na uwadze, że w przypadku nieodpowiedniego prowadzenia mogą również przynieść ogromne straty wizerunkowe, jak i finansowe. Dlatego tak istotnym jest, aby działalność marki w internecie była przemyślana oraz odpowiednio skoordynowana.


Leave a comment