https://www.facebook.com/Assisteo.VA

Research informacji i raporty


 

RESEARCH ONLINE

 • research na stronach krajowych oraz zagranicznych
 • poszukiwanie i analiza potencjalnych klientów i rynków zbytu
 • tworzenie bazy potencjalnych klientów lub usługodawców
 • zbieranie danych o konkurencji oraz monitorowanie działalności
 • poszukiwanie produktów lub usług oraz prezentowanie rekomendacji
 • tworzenie porównań cenowych dotyczących towarów lub usług
 • pozyskiwanie informacji kontaktowych
 • research informacji na dany temat
 • tworzenie raportów w ustalonym zakresie
 • wyszukiwanie usług specjalistycznych
 • wysyłanie zapytań ofertowych i sporządzanie zestawień cenowych

Wirtualna Asystentka Assisteo – Kontakt